Grafik
Til forsiden
Om Trends
Møder
Partnere
Publikationer
SitemapUdskriftsvenligEnglish

Velkommen til TReNDS

- et forskningsprojekt om transport og omsætning af nitrat på forskellige skalaer i det danske landskab 

Foranlediget af Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger er der kommet øget fokus på en differentieret regulering af nitrat. Dette vil muliggøre en øget anvendelse af nitrat i områder med stor naturlig omsætning mod der tilsvarende sker en reduktion på arealer, hvor omsætningen er lille. En sådan differentieret tilgang er nyskabende og vil have stor samfundsøkonomisk betydning. For at opnå fuldt udbytte heraf, er der imidlertid behov for kendskab til variationen af nitratomsætningen på lille skala, hvilket ikke eksisterer og er svært at estimere på grund af fundamentale videnshuller specielt mht. betydningen af markdræn, undergrundens geokemiske forhold og omsætning af nitrat i lavbundsarealer.

TReNDS projektet startede 1. januar 2015 og løber i fire år indtil udgangen af 2018. Der er i alt 13 partnere: otte forskningsgrupper (herunder en canadisk, en australsk og to amerikanske), et dansk rådgivningsfirma, to små danske virksomheder og to danske myndigheder. Projektet er delvist finansieret af Innovationsfonden
 

Projektleder: Anker Lajer Højberg, GEUS                           *                        

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: +45 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 20. Feb 2018 ALHA
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!