Grafik
Til forsiden
Om Trends
Møder
Partnere
Publikationer

Publikationer

Artikler i internationale tidsskrifter

 • Vervloet,L.S.C et al. (2018) Delay in catchment nitrogen load to streams following restrictionsm on fertilizer application. Sci. Total Environ., 627, 1154-1166. DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.01.255

Oplæg ved internationale konferencer

 • Gertz F. (2018) Advancing local engagement in nitrate regulation - from top down regulation towards local engagement in Denmark. Præsentation at BONUS symposium, Gdansk, Polen, 14.-16. marts 2018 
 • Højberg A.L. et al. (2018) Accounting for natural reduction of nitrogen. Præsentation at BONUS symposium, Gdansk, Polen, 14.-16. marts 2018 
 • Karlsson I.B. et al. (2018) Analysing drain flow modelling - how can representation of nitrate drainage transport be improved in catchmnet scale models. Præsentation at BONUS symposium, Gdansk, Polen, 14.-16. marts 2018 
 • Højberg, A.L. et al. (2018) On the track of targeted regulation of nitrate - Experiences from Denmark. Præsentation  ved den årlige FLRC workshop, Massey university, Palmerston North, New Zealand, 7.-9. februar2018
 • Petersen, R. J. et al. (2018) Transport and transformation of nitrate in a Danish riparian lowland. Præsentation  ved Nordic Geological Winter meeting, Lyngby, Danmark, 10.-12. januar 2018
 • Prinds, C. et al (2018) Mapping surface flow in low gradient areas with thermal infrared remote sensing. Præsentation  ved Nordic Geological Winter meeting, Lyngby, Danmark, 10.-12. Januar 2018 
 • Karlsson, I.B. et al (2018) Can new drain concepets improve local drain flow performance in catchment scale modelling (MIKE SHE)?. Præsentation  ved Nordic Geological Winter meeting, Lyngby, Danmark, 10.-12. januar 2018 
 • Højberg, A.L. et al. (2017) Taking natural reduction into account in the nitrogen combat. Præsentation  ved IAH kongres, Dubrovnik, Croatia, 25.-29. september 2017
 • Prinds, C. et al (2017) Geophysical mapping of wetlands using Dualem - Challenges and possibilities. Præsentation  ved Pedometrics 2017, Wageningen, Nederlandene, 26. juni - 1. juli 2017  
 • Højberg A.L. et al. (2017) Accounting for natural reduction og nitrogen. Præsentation ved konferencen Land Use and Water Quality 2017, Den Haag, Nederlandene, 29. maj - 1. juni 2017
 • Karlsson I.B. et al (2016): Significance of hydrological model choice on climate change impact assessment for stream discharge and nitrogen load. Præsentation  ved det 10. Annual Meeting i Danish Water Forum, Frederiksberg, Danmark, 28. Januar 2016.
 • Højberg A.L. (2015) Transport and Reduction of Nitrate in Danish Landscapes at various Scales - TReNDS. Præsentation ved møde organiseret af US Critical Zone Observatory, University of Illinois, 5. Maj 2015

Oplæg ved danske konferencer og møder

 • Højberg, A.L. (2018) Grundvands- og skala aspekter - Nitrat transport og reduktion. Præsentation ved Seminar om vandrammedirektivet: værktøjer og virkemidler, Foulum, Danmark, 27. februar 2018
 • Højberg, A.L. (2017) Modellering af nitrat transport - Oplands- til national skala. Præsentation ved DGF møde, Århus, Danmark, 14. december 2017
 • Iversen, B.V. (2016) Dræn - kortlægning og afstrømningsdynamik - illustreret ved cases. Præsentation ved Hydrologidag 2016, Odense, Danmark, 27. oktober 2016


Dansksporget materiale fra TReNDS projektet

 • Jens Christian Refsgaard og Flemming Gertz fra TReNDS projektet er blevet interwievet omkring nærigsstofsudledningen til Østersøen under BONUS konferencen i Gdansk i Marts 2018. Find artiklen her
 • Højberg et al. (2017) Udfordringer ved målrettet regulering af kvælstof - og hvordan projektet TReNDS vil bidrage til en løsning. Vand og Jord nr. 1, 24. årgang, Februar 2017 
 • Højberg (2016) Naturens egen omsætning. moMentum+ nr. 2, Maj 2016. Download artikel
 • TReNDS har udgivet to foldere om projektet; en folder med en kort beskrivelse af projektet og en anden med lidt mere dybdegående information
 • Sofie van't Veen har i samarbejde med TReNDS projektet lavet sit kandidatspeciale omkring hydrogeology og geokemi i et lavbundsområde i Holtum å oplandet
 • SEGES har som en del af TReNDS projektet udgivet et nyt Virkemiddelkatalog der præsentere en række målrettede miljøtiltag der kan anvendes i landbruget for at nedbringe mængden af nitrat


Andet relevant materiale

 • Målrettet regulering - hvor, hvordan, hvorfor? Konference hos JA - Jordbrugsakademikerne d. 31. Oktober 2016. Find live optagelse samt alle præsentationerne som pdf her.
 • NITRAT - nyt nummer af GEOVIDEN fra Geocentret. Nitrat er et stof, som vi jævnligt hører om i dagspressen, men det er sjældent i en positiv omtale. Det hænger sammen med, at indtagelse af nitrat i for store mængder er skadeligt for vores helbred. Men hvor kommer nitraten fra, hvordan cirkulerer den rundt i miljøet og hvordan kan vi begrænse dens tilstedeværelse?
 • Tag evt. et kig på de dansksprogede artikler, der er blevet udarbejdet i søsterprojektet NiCA (Nitratomsætning i geologisk heterogene opland).
   


 


                               

                               Foto: Anne Lausten Hansen

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: +45 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 26. Marts 2018 ALHA
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!